Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


07.02.2003

Постанова № 20-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 20-ЧН

м. Чернігів

2003-02-07

Я, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі на підставі п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затверджене наказом Голови ДКЦПФР від 11.08.99, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні закритого акціонерного товариства "Линовицький цукрокомбінат "Красний""(скорочена назва — ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат "Красний"): юридична адреса та фактичне місцезнаходження товариства: 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт.Линовиця, п р.Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 00372629, п/р 260433980095 відкритий у Прилуцькій філії АППБ "Аваль", МФО 353241, Тел.69358, —

ВСТАНОВИВ:

ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат "Красний""не виконало розпорядження №120-ЧН від 11.10.02 яким вимагалося до 31.12.02 затвердити на загальних зборах акціонерів річний звіт за 2001 рік та до 10.01.03 надати до Чернігівського ТУ ДКЦПФР копію протоколу загальних зборів. Абз.4 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачено за ухилення від виконання розпорядження про усунення порушень щодо цінних паперів накладання на юридичних осіб штрафу у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат "Красний" повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від "28" Січня 2003 року №20-ЧН. Обставини, що пом'якшують відповідальність -правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше. Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 9, п. 14 ст. 8 абз.4 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, та згідно з п. п. 2.6, 8.1, 8.2, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97 №2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.01 №27 (зареєстрованого в Мінюсті України 16.03.01 за №243/5434), —

ПОСТАНОВИВ:

1. За невиконання розпорядження накласти на ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат "Красний" штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 (вісімсот п’ятдесят) грн.; 2. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 23030300: отримувач: Держбюджет Прилуцького р-ну; ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) Прилуцького р-ну №22822145; банк отримувача: УДК у Чернігіській області, МФО 853592 на р/р №31111101800379, шляхом перерахування безготівкових коштів із своїх(-го) поточних(-ого) рахунків(-ку) протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови. 3. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п'яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14038, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 129. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. Для обліку та контролю копію постанови направити в юридичне управління ДКЦПФР. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення. У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку.