Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


12.11.2003

Постанова № 351-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 351-ЧН

м. Чернігів

2003-11-12

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затверджене наказом Голови ДКЦПФР від 11.08.99 , розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні закритого акціонерного товариства «Линовицький цукровий комбінат «Красний» (скорочена назва — ЗAT «Линовицький цукрокомбінат «Красний»): юридична адреса та фактичне місцезнаходження товариства: 17500, Прилуцький р-н, с.Линовиця, вул.3аводська,4, код за ЄДРПОУ 00372629, п/р 26003200136002 відкритий у Агропромбанк, МФО 353263, тел.52422, —

ВСТАНОВИВ:

ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»« не виконало розпорядження №48-ЧН від 24.04.03 яким вимагалося до 15.09.03 впорядкувати питання ведення реєстру акціонерів у відповідності до вимог ч. 2 п. 1 ст.9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні". Обставини, що обтяжують відповідальність - правопорушення на ринку цінних паперів вчинено повторно. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від « 12» листопада 2003 року №298-ЧН. Абз. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачено накладання на юридичних осіб за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень, про усунення порушень щодо цінних паперів штрафу у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 9, п. 14 ст. 8 абз.4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 №448/96-ВР, та згідно з п.п. 2.6, 8.1, 8.2, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97 №2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.01 №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.01 за №243/5434), —

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження №48-ЧН від 24.04.03 про усунення порушень щодо цінних паперів, накласти на ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 85 ( вісімдесят п'ять) грн.; 2. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 23030300, символ звітності банку 101: отримувач: Держбюджет Прилуцького р-ну; ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) №22822145; банк отримувача: УДК в Чернігівській області, МФО 853592 на п/р №31111101800379, шляхом перерахування безготівкових коштів із своїх(-го) поточних(-ого) рахунків(-ку) протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови; 3. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п'яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14038, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 129. 4. Для обліку та контролю копію постанови направити в юридичне управління ДКЦПФР. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення.