Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.09.2017
Дата публікації 27.09.2017 13:15:45
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Протокол

про підсумки голосування на позачегових загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

смт. Линовиця                                                                                           22 вересня 2017 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 вересня 2017 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісії Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Савченко Юлію Іванівну, Стеценко Олександра Олександровича – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення  Зборів: основна доповідь – до 10 хвилин; співдоповіді – 5 хвилин; виступи в дебатах – 5 хвилин; відповіді на запитання – 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 3/2017 від 24.07.2017 року).

Питання № 2: Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду Товариству на вчинення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступних  правочинів із заінтересованістю та затвердити проекти зазначених правочинів (Додаток № 4 до цього Протоколу), а саме:

- договорів застави, наступної застави та наступної іпотеки у зв’язку з  виступленням Товариством майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями:

 • ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) та АТ «Райффайзен Банк Аваль»,   та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше  72 місяців;
 • ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій,   у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяців;

та передати АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених зобов’язань  в заставу, наступну заставу та наступну іпотеку наступне майно Товариства:

 • Нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу;
 • виробниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу;
 • транспортні засоби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу; 

-договорів поруки у зв’язку із  виступленням Товариством фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль»  за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не більше 12 600 000,00 євро (дванадцять мільйонів шістсот тисяч євро) та із строком дії не більше  60 місяців.

Питання № 3: Про виступ майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» та передачу в наступну заставу та іпотеку майна Товариства.

Проект рішення: Виступити майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями:

 • ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше  72 місяців;
 • ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій,   у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяців;

та передати АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених зобов’язань  в заставу, наступну заставу та наступну іпотеку наступне майно Товариства:

 • нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу;
 • виробниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу;
 • транспортні засоби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу; 

Керуючись ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство  усвідомлює, що рішення про передачу в наступну заставу та іпотеку майна  є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання № 4: Про виступ фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення: Виступити фінансовим поручителем  за зобов’язаннями   ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не більше 12 600 000,00 євро (дванадцять мільйонів шістсот тисяч євро) та із строком дії не більше  60 місяців.

 

Питання № 5: Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та підписання інших необхідних документів.

Проект рішення: Надати повноваження Директору ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Прозору Сергію Михайловичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

Результати голосування з питань порядку денного:

Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Рішення: Обрати до складу лічильної комісії Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Савченко Юлію Іванівну, Стеценко Олександра Олександровича – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення  Зборів: основна доповідь – до 10 хвилин; співдоповіді – 5 хвилин; виступи в дебатах – 5 хвилин; відповіді на запитання – 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 3/2017 від 24.07.2017 року).

Результати голосування:

«За» - 17097 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 2: Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення: Надати згоду Товариству на вчинення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступних  правочинів із заінтересованістю та затвердити проекти зазначених правочинів (Додаток № 4 до цього Протоколу), а саме:

- договорів застави, наступної застави та наступної іпотеки у зв’язку з  виступленням Товариством майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями:

 • ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) та АТ «Райффайзен Банк Аваль»,   та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше  72 місяців;
 • ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій,   у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяців;

та передати АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених зобов’язань  в заставу, наступну заставу та наступну іпотеку наступне майно Товариства:

 • Нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу;
 • виробниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу;
 • транспортні засоби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу; 

-договорів поруки у зв’язку із  виступленням Товариством фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль»  за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не більше 12 600 000,00 євро (дванадцять мільйонів шістсот тисяч євро) та із строком дії не більше  60 місяців.

Результати голосування:

«За» - 122 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

«Проти» - 0 % голосів (відсутні).

«Утримались» - 0% голосів (відсутні).

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 3: Про виступ майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» та передачу в наступну заставу та іпотеку майна Товариства.

Рішення: Виступити майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями:

 • ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше  72 місяців;
 • ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій,   у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяців;

та передати АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених зобов’язань  в заставу, наступну заставу та наступну іпотеку наступне майно Товариства:

 • нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу;
 • виробниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу;
 • транспортні засоби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу; 

Керуючись ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство  усвідомлює, що рішення про передачу в наступну заставу та іпотеку майна  є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результати голосування:

«За» - 17097 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 4: Про виступ фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Рішення: Виступити фінансовим поручителем  за зобов’язаннями   ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не більше 12 600 000,00 євро (дванадцять мільйонів шістсот тисяч євро) та із строком дії не більше  60 місяців.

Результати голосування:

«За» - 17097 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 5: Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та підписання інших необхідних документів.

Рішення: Надати повноваження Директору ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Прозору Сергію Михайловичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

Результати голосування:

«За» - 17097 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

 Голова лічильної комісії    __________________    Попенко Н.П.

 Член лічильної комісії      __________________    Стеценко О.О.

 Член лічильної комісії      __________________   Савченко Ю.І.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.09.2017
(дата)