Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.12.2015
Дата публікації 21.12.2015 12:39:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» смт. Линовиця 18 грудня 2015 року Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 грудня 2015 року Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх). Час проведення зборів: 12 год. 00 хв. Перелік питань денного, рішення з яких прийняті загальними зборами: Питання № 1: Про затвердження правочинів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та підтвердження зобов’язань Товариства по них. Проект рішення: 1. Затвердити укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договори та підтвердити зобов’язання Товариства по цих договорах, а саме по: - Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р., з загальним лімітом кредитування 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень, терміном - до 30 листопада 2017 р. з усіма змінами та доповненнями до нього; - Іпотечному договору №12/01-00-3-0/643 від 18 листопада 2014 р. з усіма змінами та доповненнями до нього, предметом якого є - нежитлові будівлі та споруди за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул..Заводська,2, 2а, 4, 20а та який укладений в забезпечення зобов’язань по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р.; - Договору застави основних засобів №12/01-00-3-0/645 від 18 листопада 2014р. з усіма змінами та доповненнями до нього, предметом якого є - виробниче обладнання цукрокомбіната, що зберігається за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська 2, 2а, 4, 20а та який укладений в забезпечення зобов’язань по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р.; - Договору застави транспортних засобів № 12/01-00-3-0/644 від 18 листопада 2014 р. з усіма змінами та доповненнями до нього, предметом якого є - транспортні засоби (автомобілі марки ЗИЛ,КАМАЗ,ГАЗ,МАЗ,ОДАЗ,ВАЗ,СЗАП,ПАЗ,ЗИЛ-ММЗ, Chevrolet, Hyundai в кількості 21 од.) що зберігається за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська 2, 2а, 4, 20а та який укладений в забезпечення зобов’язань по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р. Питання № 2: Про укладення значних правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль». Проект рішення: 1. Надати згоду Товариству на укладення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступних значних правочинів, а саме: - укладення в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р. Договору невідновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, терміном - до 31 серпня 2016 р., відсоткова ставка 22,5% річних, разова комісія від ліміту невідновлювальної кредитної лінії 0,5%, та укладання у зв’язку з цим додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р.; - укладення Договорів поруки у зв’язку з виступленням Товариства фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за: а) зобов’язаннями ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,50%; б) зобов’язаннями СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,50%; в) зобов’язаннями ТОВ «Журавка» (ідентифікаційний код 31676353) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,50%; г) зобов’язаннями ПОП «Вперед» (ідентифікаційний код 03754165) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5 % річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,5%; д) зобов’язаннями ПОПП «Еліта» (ідентифікаційний код 31619211) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,5%. Питання № 3: Про надання повноважень Голові правління Товариства на укладення правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль». Проект рішення: 1. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Прозору Сергію Михайловичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод. Результати голосування з питань порядку денного: Голосування з питання № 1: Про затвердження правочинів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та підтвердження зобов’язань Товариства по них. Рішення: 1. Затвердити укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договори та підтвердити зобов’язання Товариства по цих договорах, а саме по: - Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р., з загальним лімітом кредитування 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень, терміном - до 30 листопада 2017 р. з усіма змінами та доповненнями до нього; - Іпотечному договору №12/01-00-3-0/643 від 18 листопада 2014 р. з усіма змінами та доповненнями до нього, предметом якого є - нежитлові будівлі та споруди за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул..Заводська,2, 2а, 4, 20а та який укладений в забезпечення зобов’язань по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р.; - Договору застави основних засобів №12/01-00-3-0/645 від 18 листопада 2014р. з усіма змінами та доповненнями до нього, предметом якого є - виробниче обладнання цукрокомбіната, що зберігається за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська 2, 2а, 4, 20а та який укладений в забезпечення зобов’язань по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р.; - Договору застави транспортних засобів № 12/01-00-3-0/644 від 18 листопада 2014 р. з усіма змінами та доповненнями до нього, предметом якого є - транспортні засоби (автомобілі марки ЗИЛ,КАМАЗ,ГАЗ,МАЗ,ОДАЗ,ВАЗ,СЗАП,ПАЗ,ЗИЛ-ММЗ, Chevrolet, Hyundai в кількості 21 од.) що зберігається за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська 2, 2а, 4, 20а та який укладений в забезпечення зобов’язань по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р. Результати голосування: «За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голосування з питання № 2: Про укладення значних правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль». Рішення: 1. Надати згоду Товариству на укладення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступних значних правочинів, а саме: - укладення в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р. Договору невідновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень, терміном - до 31 серпня 2016 р., відсоткова ставка 22,5% річних, разова комісія від ліміту невідновлювальної кредитної лінії 0,5%, та укладання у зв’язку з цим додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій 01/01-00-3-0/302 від 12 листопада 2014 р.; - укладення Договорів поруки у зв’язку з виступленням Товариства фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за: а) зобов’язаннями ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,50%; б) зобов’язаннями СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,50%; в) зобов’язаннями ТОВ «Журавка» (ідентифікаційний код 31676353) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,50%; г) зобов’язаннями ПОП «Вперед» (ідентифікаційний код 03754165) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5 % річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,5%; д) зобов’язаннями ПОПП «Еліта» (ідентифікаційний код 31619211) по відновлювальній кредитній лінії з лімітом в сумі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, терміном 360 днів, під 22,5% річних, разова комісія від ліміту віднолювальної кредитної лінії 0,5%. Результати голосування: «За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голосування з питання № 3: Про надання повноважень Голові правління Товариства на укладення правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль». Рішення: 1. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Прозору Сергію Михайловичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод. Результати голосування: «За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голова лічильної комісії _________________ Попенко Н.П. Член лічильної комісії _________________ Савченко Ю.І. Член лічильної комісії _________________ Стеценко О.О.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.12.2015
(дата)