Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.12.2015
Дата публікації 11.11.2015 14:13:32
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»! Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі за текстом – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, відбудуться 18 грудня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) . Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 14.12.2015 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Про затвердження правочинів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та підтвердження зобов’язань Товариства по них. 2. Про укладення значних правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль». 3. Про надання повноважень Голові правління Товариства на укладення правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль». Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Попенко Надія Петрівна. Довідки за тел.: (044) 529-49-29 Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 214 від 11.11.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.11.2015
(дата)