Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.04.2013
Дата публікації 29.04.2013 11:40:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Линовицький цукрокомбінат "Красний"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: 0463769230
E-mail* linovitsa@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол № 2/2013 від 26.04.2013 р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради № 2/2013 від 26.04.2013 р. Посадова особа Попенко Надiя Петрiвна, призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер ТОВ "Журавка"
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р. Посадова особа Логвiн Микола Iванович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р. Посадова особа Кузьменко Ольга Iванiвна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р. Посадова особа Прозор Сергiй Михайлович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р. Посадова особа Завгороднiй Вячеслав Михайлович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р. Посадова особа Наточiй Надiя Iванiвна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р. Посадова особа Прозор Сергiй Михайлович, призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ "Линовицький цукрокомбiнат "Красний", головний інженер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р Посадова особа Завгороднiй Вячеслав Михайлович, призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ "Линовицькиц цукрокомбiнат "Красний", начальник ремонтно-механiчної майстернi. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р Посадова особа Наточiй Надiя Iванiвна, призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ "Линовицькиц цукрокомбiнат "Красний", технiк-технолог. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 26.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 26.04.2013р. Посадова особа Хоміцький Сергій Іванович, призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник ТЕЦ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Прозор Сергій Михайлович