Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.04.2013
Дата публікації 26.04.2013 12:02:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Линовицький цукрокомбінат "Красний"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: 0463769230
E-mail* linovitsa@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Пустовойт Павло Виталiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Євстратов Михайло Аркадiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Гавриленко Микола Мефодiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0129%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Вайспапiр Вадим Аркадiйович, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Вайспапiр Вадим Аркадiйович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Галс-К Лтд", голова ради засновникiв. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Кучер Надія Василівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Кучер Надiя Василiвна, призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер – аудитор ТОВ "Галс-К ЛТД". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Воловик Олег Вадимович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0044%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Агапкін Віктор Олександрович, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника головного Контрольно – ревізійного управління Міністерства фінансів України. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Горяінов Віктор Володимирович, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 1996-2007- генеральний директор представництва англійської компаніі, 2007-2008 – радник по економічним питанням департамента захисту та безпеки «Легіон», 2009-2010 – голова правління дитячого медичного центру «Чайка», 2010 – теперішній час – начальник служби безпеки ТОВ «Галс – К Лтд» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Чумак Анатолiй Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович, призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: генеральний директор СТОВ «Цукровик» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ «Агрофос» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 25.04.2013р.) Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2013р. Посадова особа Чумак Анатолiй Миколайович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: провідний спеціаліст СТОВ «Цукровик» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Прозор Сергій Михайлович