Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 16.03.2012
Дата публікації 16.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Линовицький цукрокомбінат "Красний"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: 0463769230
E-mail* linovitsa@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Линовицький цукрокомбінат «Красний» повідомляє, що при отриманні від ПАТ «Національний депозитарій України» 16.03.2012 р. зведеного облікового реєстру власників цінних паперів складеного станом на 01.03.2012 р., стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Пакет власника акцій юридичної особи – ТОВ "Галс-К ЛТД" (код 16470972, місцезнаходження: 01133 м.Київ, пер. Лабораторний, 1) зменшився з 16925 шт. простих іменних акцій, що становить 73.1639% статутного капіталу емітента до 0 шт. простих іменних акцій, що становить 0% статутного капіталу емітента емітента.
Пакет власника акцій юридичної особи - ТОВ "Галс Агро" (код 37109938, місцезнаходження: 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Линовиця, вул. Заводська, 4) збільшився на 16925 шт. простих іменних акцій, що становить 73,1639% статутного капіталу емітента та став 16925 шт. простих іменних акцій, що становить 73,1639% статутного капіталу емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Прозор Сергій Михайлович